Z wizytą u Joannitów

Z wizytą u Joannitów

Aktualności, Wydarzenia
W dniu 23 lutego 2019 roku Zwierzchnik Diecezji Ks. Bp Paweł Hause wziął udział w podsumowaniu XII Zimowych Manewrów Ratowniczych Joannitów, które trwały od 22 do 24 lutego 2019 roku w Lidzbarku Warmińskim. Manewry skoncentrowane były wokół działań ratowniczych w przypadku ataku terrorystycznego.   
Read More

Ewangelicy Mazurscy w drodze do niepodległości Polski

Czytelnia, Materiały
Od czasów Reformacji poprzez okresy zaborów na terenach obecnych Mazur działało wielu Mazurów Ewangelików obrońców polskości i języka polskiego. Wielu wybitnych nauczycieli, humanistów, drukarzy, czy wydawców polskich ksiąg religijnych, głównie Biblii i śpiewników. Było też wielu duchownych ewangelickich, studiujących na uniwersytecie w Królewcu. Ich językiem był język polski. Wśród najważniejszych: Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, ks. Krzysztof C. Mrongowiusz, ks. Gustaw Gizewiusz. W latach późniejszych, wiodących do niepodległości, w okresie przed II Wojną Światową i w trudnych czasach powojennych, swą szczególną aktywność wykazali tzw. ludowi działacze Mazurscy. Prześladowani za trud organizowania i wspierania polskości wśród Mazurów. Represjonowani przez władze hitlerowskie, a później także przez komunistów, niejednokrotnie zakatowani na śmierć. Nie wszyscy byli męczennikami, choć wielu z nich tak. Obok nich są nazwiska gromadkarzy, członków ruchu przebudzeniowego w Kościele Ewangelickim, sprzeciwiających się…
Read More
O diakonii na Litwie

O diakonii na Litwie

Aktualności, Pisz, Wydarzenia
Dyrektor Diakonii Polska p. Wanda Falk oraz ks. Marcin Pysz uczestniczyli w dniu 15 lutego 2019 r. w konferencji na temat Diakonii w mieście Garliava na Litwie. Podczas konferencji p. Falk przedstawiła działalność Diakonii Polskiej, zaś ks. Pysz zapoznał zebranych z Diakonią Mazurską, działalnością diakonijną w parafii ewangelickiej w Piszu oraz działalnością Ewangelickiego Stowarzyszania Betel.
Read More
Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

Aktualności, Kętrzyn, Wydarzenia
„Dąż do sprawiedliwości”, to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ono także towarzyszyło centralnemu nabożeństwu ekumenicznemu w województwie warmińsko-mazurskim, które miało miejsce 20 stycznia 2019 roku w kościele ewangelickim św. Jana w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpoczęło się od zaproszenia przez gospodarza miejsca ks. bp Pawła Hause do wspólnej modlitwy w związku z wydarzeniami ostatnich dni w Gdańsku i śmiercią prezydenta tego miasta śp. Pana Pawła Adamowicza. We wspólnej modlitwie zebranych w kętrzyńskim kościele poprowadzili: ks. abp Józef Górzyński (Kościół Rzymskokatolicki), pastor Szymon Kołdys (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Arkadiusz Jurgiełajtis (Kościół Zielonoświątkowy), ks. bp Paweł Hause. W trakcie nabożeństwa Słowo Boże zwiastował Metropolita Warmiński ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii szczególną uwagę zwrócił na temat sprawiedliwości, który towarzyszy tegorocznemu Tygodniowi Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Metropolita Warmiński, zwrócił uwagę…
Read More
Białystok

Białystok

Parafie
Adres Parafii:ul. Dolistowska 17 15-197 Białystoktel. 85 664 94 31  Nabożeństwa Kaplicaul. Dolistowska 1715-197 Białystokniedziela i święta godzina 1000święta przypadające w dni robocze godzina 1800adwent i pasja w czwartek godzina 1800 Godziny Biblijne:wg ustaleń jedna niedziela w miesiącu po nabożeństwie Spotkania starszej młodzieży:wg ustaleń dwie soboty w miesiącu godzina 1500 Szkółka Niedzielnaw trakcie nabożeństwa
Read More
Działdowo

Działdowo

Parafie
Adres Parafii:ul. Jagiełły 2813-200 Działdowotel. 23 697 24 19 Nabożeństwa Kościół Zbawicielaul. Jagiełły 2813-200 Działdowow każdą niedzielę o godz. 1100 Kościół w Lidzbarku Welskimul. GórkaLidzbark Welskiw każdą niedzielę o godz. 900
Read More
Giżycko

Giżycko

Parafie
Adres Parafii:pl. Grunwaldzki 611-500 Giżyckotel. 87 428 23 75 Nabożeństwa Kościółpl. Grunwaldzki 611-500 Giżyckow każdą niedzielę o godz. 1100od maja do września nabożeństwa w języku niemieckim o godz. 930 Kaplica na cmentarzu w Pozezdrzuod maja do września w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1400 Filiał w Węgorzewieul. 11-go ListopadaWęgorzewow 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 830 Filiał w Wydminachul. Grunwaldzka 56Wydminyw 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 800 Chór Parafialnypróby w każdy poniedziałek o godz. 1700 Spotkania Senioróww drugi czwartek miesiąca o godz. 1100 Godziny Biblijnew środy o godz. 1600 Spotkania Młodzieżyw każdy piątek o godz. 1600 Szkółka Niedzielnaw trakcie nabożeństwa  
Read More
Kętrzyn

Kętrzyn

Parafie
Adres Parafii:ul. Zjazdowa 1511-400 Kętrzyntel. 89 752 24 34 Nabożeństwa Kościół św. Janaul. Zamkowa 111-400 Kętrzynw każdą niedziele o godz. 930 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Kaplica w Barcianachul. Mazurska 4Barcianyw 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1115 Kościół w Srokowieul. Łąkowa 5Srokowow 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1230 Kaplica w Bartoszycachul. Witosa 12Bartoszycew 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 1200 Godziny Biblijnew każdy czwartek o godz. 1700 Spotkania Młodzieżyw każdy czwartek o godz. 1600  
Read More