Mikołajki

Mikołajki

Parafie
Adres Parafii:pl. Kościelny 511-730 Mikołajkitel. 87 421 62 93 Nabożeństwa Kościółpl. Kościelny 511-730 Mikołajkiw każdą niedziele o godz. 1030 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Filiał Uktaul. Mrągowska 31 w każdą niedzielę o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Nabożeństwa adwentowe i pasyjne w piątkiw Mikołajkach o godz. 1600 w Ukcie o o godz. 1800 Godziny Biblijnew każdy piątek o godz. 1600 - w czasie adwentu i pasji są nabożeństwa Spotkania Młodzieżyw każdą sobotę o godz. 1700 Szkółka Niedzielnapodczas nabożeństwa
Read More
Mrągowo

Mrągowo

Parafie
Adres Parafii:ul. Kościelna 211-700 Mrągowotel. 89 741 30 44 Nabożeństwa Kościółul. Kościelna 211-700 Mrągowow każdą niedziele o godz. 1030 Filiał Nawiadyw 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 830 Filiał Użrankiw 1 niedziele miesiąca o godz. 1230 Godziny Biblijnew każdą środę o godz. 1700 w czasie adwentu i pasji - nabożeństwa Chór Parafialnypróby w każdy piątek o godz. 1700 Spotkania Młodzieżyw każdą sobotę o godz. 1600 Szkółka Niedzielnapodczas nabożeństwa
Read More
Nidzica

Nidzica

Parafie
Adres Parafii:ul. Zamkowa 313-100 Nidzicatel. 89 625 27 13 Nabożeństwa Kościółul. Zamkowa 313-100 Nidzicaw każdą niedzielę o godz. 1030w ostatnią niedzielę miesiąca - nabożeństwo z Komunią Świętą Filiał Gardynyw 2, 4 niedziele miesiąca o godz. 845 Filiał Jabłonkaw 1, 3 niedziele miesiąca o godz. 900 Filiał Rógw 2, 4 niedziele miesiąca o godz. 1400 Chór Parafialnypróby w każdy piątek o godz. 1900 Spotkania młodzieżyspotkania młodzieży w każdy piątek o godz. 1430 Szkółka Niedzielnapodczas nabożeństwa
Read More
Olsztyn

Olsztyn

Parafie
Adres Parafii:ul. Stare Miasto 110-026 Olsztyntel. 89 527 22 45 Nabożeństwa Kościół Chrystusa Zbawiciela w OlsztynieStare Miasto 110-026 Olsztynw każdą niedzielę o godz. 1030 Kaplica w Olsztynkuul. Mrongowiusza 19w każdą niedzielę o godz. 900 Szkółka Niedzielnaw Olsztyniew trakcie nabożeństwa
Read More
Diecezjalna Konferencja Duchownych w Kętrzynie

Diecezjalna Konferencja Duchownych w Kętrzynie

Aktualności, Kętrzyn, Wydarzenia
W dniu 11 lutego 2019 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych. Konferencja rozpoczęło rozważanie Księdza Biskupa Pawła Hause, w którym Zwierzchnik Diecezji zwrócił uwagę na mowę nienawiści, która mocno ujawnia się w naszym społeczeństwie w stosunku między innymi do obcokrajowców. Biskup wskazał również, że mowa nienawiści silnie bywa obecna w Internecie. (więcej…)
Read More
Ostróda

Ostróda

Parafie
Adres Parafii:ul. Olsztyńska 1 14-100 Ostródatel. 89 646 25 61 Nabożeństwa Kaplicaul. Olsztyńska 1 14-100 Ostródaw każdą niedziele o godz. 900Filiał Iławaul. Kościuszki w 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 1200 Filiał Łęgutyw 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 1430 Filiał MorągKaplica Prawosławna na cmentarzu w 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 1200 Filiał Pasłękul. Bohaterów Westerplattew 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 1345 Praca z dziećmi:Szkółka Niedzielna w każdą niedzielę równolegle do nabożeństwa  
Read More
Pasym

Pasym

Parafie
Adres Parafii:ul. Jedności Słowiańskiej 312-130 Pasymtel. 89 621 20 18 NabożeństwaKościółul. Jedności Słowiańskiej 312-130 Pasymw każdą niedzielę o godz. 1100oprócz 1 niedzieli miesiąca - nabożeństwo o godz. 900 Filiał Dźwierzutyul. Pasymska 22 w każdą niedzielę o godz. 900 z wyjątkiem 1 niedzieli miesiąca - nabożeństwo o godz. 1100 Filiał Jedwabnoul. Olsztyńska 12 w 1, 3, 5 niedziele miesiąca o godz. 1330 Spotkania młodzieży: w soboty o godz. 1500
Read More
Pisz

Pisz

Parafie
Adres Parafii:pl. I. Daszyńskiego 12a12-200 Pisztel. 87 423 22 80 Nabożeństwa Kaplica w Piszupl. I. Daszyńskiego 12a12-200 Piszw każdą niedzielę o godz. 1100 Filiał Biała Piskaul. Mickiewicza 28co drugą niedzielę o 1300 Filiał Ełkul. 11-Listopada 2 co drugą niedzielę o godz. 1330  Filiał Wejsunyw każdą niedzielę o godz. 900 Godziny Biblijne:Pisz   w każdy czwartek o godz. 1700 Spotkania dla zainteresowanych protestantyzmemw środy o godz. 18:00 Spotkania młodzieży:w każdy wtorek o godz. 1700
Read More

List Pasterski Biskupa Kościoła – 18.01.2019

Czytelnia, Materiały
"Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!  W naszych kościołach rozbrzmiewają dziś słowa zapisane w Liście do Rzymian:„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie,  wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” (Rz 12,9-12) (więcej…)
Read More