Średniowieczna chrzcielnica z Dźwierzut

Czasza średniowiecznej chrzcielnicy wróciła na swoje miejsce.

Po wielu wiekach, wczoraj, do wnętrza kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach wróciła czasza średniowiecznej chrzcielnicy. Przez wieki częściowo zakopana i ukryta znajdowała się w otoczeniu kościoła. Chrzcielnica ta powstała najpewniej w tym samym czasie kiedy wybudowano kościół, jako drugi najważniejszy element wyposażenia sakralnego. Przypuszcza się, iż pierwszy kościół powstał około 1385 roku, którego patronatem był Mentzel von Wildenau. Biorąc pod uwagę, iż najstarsze zachowane dokumenty w dniu 28 października 1391 roku wymieniają z imienia duchownego dźwierzuckiej parafii Barthlomäusa należałoby datować zachowaną czaszę chrzcielnicy na ten czas, mianowicie koniec XIV wieku. Dokładne badania którym zostanie poddana przez konserwatorów być może pozwoli wyjaśnić dokładny czas i miejsce gdzie została wykonana. Miłośnicy dziejów historii dźwierzuckiego kościoła (ks. Witold i Wojtek) już zapowiadają dalsze badania historyczne.

Warsztaty w ramach projektu: Gościnny Kościół

16 maja 2019 roku w Olsztynie w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej odbyło się się spotkanie w ramach projektu: Gościnny Kościół. Tematyka spotkania, jak i projektu dotyczy spraw związanych z emigrantami. W spotkaniu uczestniczył Zwierzchnik Diecezji Ks. Bp Paweł Hause, a także pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds mniejszości narodowych i etnicznych Wiktor Marek Leyk.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej i Mazurskiego oddziału PRE, przy współudziale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie i Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Rekolekcje Duchownych Diecezji Mazurskiej

Od 7 do 9 kwietnia 2019 roku w Mrągowie odbywały się Rekolekcje Pasyjne Duchownych Diecezji Mazurskiej. W trakcie rekolekcji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Pana Krzysztofa Marii Różańskiego na temat Pasji w Kościele Prawosławnym w oparciu o ikony.

Duchowni dzielili się również refleksjami na temat słów Zbawiciela wypowiadanych na krzyżu, a także połączonych z nimi próśb Modlitwy Pańskiej.

Ostatniego dnia rekolekcji duchowni uczestniczyli w nabożeństwie, w czasie którego kazanie wygłosił Ksiądz Radca Tomasz Wigłasz.

Zwierzchnik Diecezji w Koszalinie

W pierwszej dekadzie kwietnia Zwierzchnik Diecezji Ksiądz Biskup Paweł Hause na zaproszenie Księdza Radcy Janusza Staszczaka prowadził Rekolekcje Pasyjne dla parafian z Koszalina. Tematem rozważań były słowa Zbawiciela wypowiadane na krzyżu oraz słowa próśb Modlitwy Pańskiej.

Rozmowy Sorkwickie 1/2019

5 kwietnia 2019 roku odbyły się Rozmowy Sorkwickie. Tym razem gościem był dr Marian Cichosz. Pan Marian Cichosz w latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Hamburgu. W trakcie spotkania jego uczestnicy mogli poznać tajniki dyplomacji.

20-lecie Proboszcza w Kętrzynie

Podczas nabożeństwa 31 marca 2019 roku w kościele św. Jana w Kętrzynie obchodzono 20-lecie służby na stanowisku Proboszcza kętrzyńskiej Parafii ks. bp Pawła Hause. Z okazji jubileuszu życzenia złożyli członkowie Rady Parafialnej z panią Kurator Diecezji Mazurskiej Wandą Wróblewską na czele.

Plurimos annos!