7 czerwca 2019 roku w Sorkwitach miały miejsce drugie w tym roku „Rozmowy Sorkwickie”. Gościem jest Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej Pani Wanda Falk. Pani Dyrektor opowiadała o działalności Diakonii Polskiej.