Adres Parafii:
ul. Dolistowska 17 
15-197 Białystok
tel. 85 664 94 31 

Nabożeństwa

Kaplica
ul. Dolistowska 17
15-197 Białystok
niedziela i święta godzina 1000
święta przypadające w dni robocze godzina 1800
adwent i pasja w czwartek godzina 1800

Godziny Biblijne:
wg ustaleń jedna niedziela w miesiącu po nabożeństwie

Spotkania starszej młodzieży:
wg ustaleń dwie soboty w miesiącu godzina 1500

Szkółka Niedzielna
w trakcie nabożeństwa