„Bóg śpi na Mazurach” wystawa fotograficzna

To tytuł bardzo ważnej wystawy fotograficznej poświęconej ewangelickim cmentarzom Mazur. Autorem zdjęć jest Waldemar Bzura wybitny artysta fotografik mający ewangelickie korzenie. Działa w stowarzyszeniu ratującym dawne ewangelickie cmentarze regionu. Jest on bardzo znanym autorem wielu albumów mazurskiej flory i fauny. Tym razem zaprezentował prace dokumentujące krajobraz często zapomnianych cmentarzy. Na wystawie w Domu Kultury w Mrągowie zaprezentowane zostały fotografie, które powstawały od lat 90 tych, dlatego pokazano tylko część tego, co stanowi bogatą spuściznę Mazur. Sam tytuł wystawy zaczerpnięto z książki mazurskiego pisarza H. H. Kirsta pod tym samym zresztą tytułem. Jest on niezwykle wymowny w odniesieniu do tych znikających ewangelickich nekropolii, gdzie spoczęły całe pokolenia ewangelików Mazurów. Czasami pozostały jedynie detale dawnej architektury. Nie zachowały się bowiem często kaplice, ogrodzenia, nawet nagrobki. Pozostały często jedynie krzyże. Wspaniałe żeliwne krzyże są niezwykle piękne. Przypominają okresy życia pomiędzy datą urodzin i śmierci na tej ziemi. Są znakiem miłości Boga i miłości do Boga. Często bowiem są wszystkim, co pozostało ewangelikom wśród mazurskich osad, jezior, lasów i pól. Wrośnięte w drzewa, które wyrosły pośród dawnych mogił, są świadectwem duchowej przeszłości i łączą tą przeszłość z przepiękną mazurską przyrodą. Opowiada się o tym, że Mazury są tak pięknie, że gdy Pan Bóg chce odpocząć, to śpi właśnie tutaj. Idąc dalej, warto przypomnieć słowa pieśni : W cieniu drzew Twych są zbawieni, jakby słodkim snem uśpieni”.

Cmentarze ewangelickie były przez dziesięciolecia zapomniane. Teraz na nowo zostały przypomniane wszystkim, którzy zechcą obejrzeć wystawę, która jest ruchoma i będzie pokazywana także m.in. w kościołach w Giżycku, Mikołajkach, Sorkwitach i w Kętrzynie. Do końca roku można ją podziwiać w Mrągowie.