O diakonii na Litwie

O diakonii na Litwie

Aktualności, Pisz, Wydarzenia
Dyrektor Diakonii Polska p. Wanda Falk oraz ks. Marcin Pysz uczestniczyli w dniu 15 lutego 2019 r. w konferencji na temat Diakonii w mieście Garliava na Litwie. Podczas konferencji p. Falk przedstawiła działalność Diakonii Polskiej, zaś ks. Pysz zapoznał zebranych z Diakonią Mazurską, działalnością diakonijną w parafii ewangelickiej w Piszu oraz działalnością Ewangelickiego Stowarzyszania Betel.
Read More
Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

Aktualności, Kętrzyn, Wydarzenia
„Dąż do sprawiedliwości”, to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ono także towarzyszyło centralnemu nabożeństwu ekumenicznemu w województwie warmińsko-mazurskim, które miało miejsce 20 stycznia 2019 roku w kościele ewangelickim św. Jana w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpoczęło się od zaproszenia przez gospodarza miejsca ks. bp Pawła Hause do wspólnej modlitwy w związku z wydarzeniami ostatnich dni w Gdańsku i śmiercią prezydenta tego miasta śp. Pana Pawła Adamowicza. We wspólnej modlitwie zebranych w kętrzyńskim kościele poprowadzili: ks. abp Józef Górzyński (Kościół Rzymskokatolicki), pastor Szymon Kołdys (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Arkadiusz Jurgiełajtis (Kościół Zielonoświątkowy), ks. bp Paweł Hause. W trakcie nabożeństwa Słowo Boże zwiastował Metropolita Warmiński ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii szczególną uwagę zwrócił na temat sprawiedliwości, który towarzyszy tegorocznemu Tygodniowi Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Metropolita Warmiński, zwrócił uwagę…
Read More
Białystok

Białystok

Parafie
Adres Parafii:ul. Dolistowska 17 15-197 Białystoktel. 85 664 94 31  Nabożeństwa Kaplicaul. Dolistowska 1715-197 Białystokniedziela i święta godzina 1000święta przypadające w dni robocze godzina 1800adwent i pasja w czwartek godzina 1800 Godziny Biblijne:wg ustaleń jedna niedziela w miesiącu po nabożeństwie Spotkania starszej młodzieży:wg ustaleń dwie soboty w miesiącu godzina 1500 Szkółka Niedzielnaw trakcie nabożeństwa
Read More
Działdowo

Działdowo

Parafie
Adres Parafii:ul. Jagiełły 2813-200 Działdowotel. 23 697 24 19 Nabożeństwa Kościół Zbawicielaul. Jagiełły 2813-200 Działdowow każdą niedzielę o godz. 1100 Kościół w Lidzbarku Welskimul. GórkaLidzbark Welskiw każdą niedzielę o godz. 1100
Read More
Giżycko

Giżycko

Parafie
Adres Parafii:pl. Grunwaldzki 611-500 Giżyckotel. 87 428 23 75 Nabożeństwa Kościółpl. Grunwaldzki 611-500 Giżyckow każdą niedzielę o godz. 1100 Kaplica na cmentarzu w Pozezdrzuod Wielkanocy do listopada w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1400 Filiał w Węgorzewieul. 11-go ListopadaWęgorzewow 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 830 Filiał w Wydminachul. Grunwaldzka 56Wydminyw 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 1400 Chór Parafialnypróby w każdy poniedziałek o godz. 1700 Spotkania Senioróww drugi czwartek miesiąca o godz. 1100 Godziny Biblijnew środy o godz. 1600 Spotkania Młodzieżyw każdy piątek o godz. 1600 Szkółka Niedzielnaw trakcie nabożeństwa  
Read More
Kętrzyn

Kętrzyn

Parafie
Adres Parafii:ul. Zjazdowa 1511-400 Kętrzyntel. 89 752 24 34 Nabożeństwa Kościół św. Janaul. Zamkowa 111-400 Kętrzynw każdą niedziele o godz. 930 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Kaplica w Barcianachul. Mazurska 4Barcianyw 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 1115 Kościół w Srokowieul. Łąkowa 5Srokowow 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 1230 Kaplica w Bartoszycachul. Witosa 12Bartoszycew 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 1115 Godziny Biblijnew każdy czwartek o godz. 1700 Spotkania Młodzieżyw każdy czwartek o godz. 1600  
Read More
Mikołajki

Mikołajki

Parafie
Adres Parafii:pl. Kościelny 511-730 Mikołajkitel. 87 421 62 93 Nabożeństwa Kościółpl. Kościelny 511-730 Mikołajkiw każdą niedziele o godz. 1030 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Filiał Uktaul. Mrągowska 31 w każdą niedzielę o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą Nabożeństwa adwentowe i pasyjne w piątkiw Mikołajkach o godz. 1600 w Ukcie o o godz. 1800 Godziny Biblijnew każdy piątek o godz. 1600 - w czasie adwentu i pasji są nabożeństwa Spotkania Młodzieżyw każdą sobotę o godz. 1700 Szkółka Niedzielnapodczas nabożeństwa
Read More
Mrągowo

Mrągowo

Parafie
Adres Parafii:ul. Kościelna 211-700 Mrągowotel. 89 741 30 44 Nabożeństwa Kościółul. Kościelna 211-700 Mrągowow każdą niedziele o godz. 1030 Filiał Nawiadyw 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 830 Filiał Użrankiw 1 niedziele miesiąca o godz. 1230 Godziny Biblijnew każdą środę o godz. 1700 w czasie adwentu i pasji - nabożeństwa Chór Parafialnypróby w każdy piątek o godz. 1700 Spotkania Młodzieżyw każdą sobotę o godz. 1600 Szkółka Niedzielnapodczas nabożeństwa
Read More