Oświadczenie Duchownych Diecezji Mazurskiej ws. narastającej fali przemocy

Czytelnia
OŚWIADCZENIEDUCHOWNYCH DIECEZJI MAZURSKIEJKOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP W SPRAWIE NARASTAJĄCEJ FALI PRZEMOCY Mrągowo, 3 grudnia 2019 r .   Polacy, jak mało który naród, najlepiej powinni wiedzieć do czego prowadzą dyskryminacja oraz przemoc i jakie są ich skutki. To nasza ojczyzna w trakcie II wojny światowej poniosła ciężkie straty nie tylko materialne, ale przede wszystkim ludzkie. Na terenie naszego kraju nazistowski okupant masowo mordował miliony ludzi w obozach koncentracyjnych, podnosząc swoją rękę zarówno na osoby narodowości polskiej, jak też bardzo mocno uderzając w zamieszkujące tereny Polski mniejszości narodowe i etniczne. W obozach zagłady byli mordowani Żydzi, Romowie;  trafiały tam także osoby o orientacji nieheteroseksualnej. To, co przyniosło tragedię II wojny światowej zaczęło się od przemocy skierowanej w stronę różnych mniejszości: początkowo słownej, przez akty wandalizmu, przemocy fizycznej aż po planową eksterminację.…
Read More
Zwierzchnik Diecezji w TVN24

Zwierzchnik Diecezji w TVN24

Aktualności, Czytelnia, Materiały, Wydarzenia
Dziś w programie Polska i Świat w TVN24 o godz. 21:15, Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Ksiądz Biskup Paweł Hause odniesie się do wydarzeń, które miały miejsce w Białymstoku, w trakcie Marszu Równości. Ksiądz Biskup Paweł Hause zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce w Białymstoku: "Stanowczo potępiam ataki na uczestników marszu równości w Białymstoku. Nie ma naszej zgody na odbieranie godności i poniżanie żadnej mniejszości, również osób LGBT". Wypowiedź m.in. na Twiterze zobaczyło 30.000 osób. Poniżej prezentujemy stanowisko Księdza Biskupa Pawła Hause. (więcej…)
Read More

Ewangelicy Mazurscy w drodze do niepodległości Polski

Czytelnia, Materiały
Od czasów Reformacji poprzez okresy zaborów na terenach obecnych Mazur działało wielu Mazurów Ewangelików obrońców polskości i języka polskiego. Wielu wybitnych nauczycieli, humanistów, drukarzy, czy wydawców polskich ksiąg religijnych, głównie Biblii i śpiewników. Było też wielu duchownych ewangelickich, studiujących na uniwersytecie w Królewcu. Ich językiem był język polski. Wśród najważniejszych: Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, ks. Krzysztof C. Mrongowiusz, ks. Gustaw Gizewiusz. W latach późniejszych, wiodących do niepodległości, w okresie przed II Wojną Światową i w trudnych czasach powojennych, swą szczególną aktywność wykazali tzw. ludowi działacze Mazurscy. Prześladowani za trud organizowania i wspierania polskości wśród Mazurów. Represjonowani przez władze hitlerowskie, a później także przez komunistów, niejednokrotnie zakatowani na śmierć. Nie wszyscy byli męczennikami, choć wielu z nich tak. Obok nich są nazwiska gromadkarzy, członków ruchu przebudzeniowego w Kościele Ewangelickim, sprzeciwiających się…
Read More

List Pasterski Biskupa Kościoła – 18.01.2019

Czytelnia, Materiały
"Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!  W naszych kościołach rozbrzmiewają dziś słowa zapisane w Liście do Rzymian:„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie,  wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” (Rz 12,9-12) (więcej…)
Read More