List Pasterski Biskupa Kościoła – 18.01.2019

Czytelnia, Materiały
"Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!  W naszych kościołach rozbrzmiewają dziś słowa zapisane w Liście do Rzymian:„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie,  wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” (Rz 12,9-12) (więcej…)
Read More