Dewastacja cmentarza w Nowej Wsi Ełckiej

W minionych dniach internet obiegła informacja i zdjęcia zdewastowanego cmentarza w Nowej Wsi Ełckiej. Jak udało nam się dowiedzieć, zniszczenia dokonał proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Józefa w Nowej Wsi Ełckiej, za pisemną zgodą Biskupa Ełckiego. Aktualnie Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał jakiekolwiek prace. Zebrano materiał dowodowy i powiadomiono Prokuraturę. Sprawa ta została również przekazana do wiadomości Biskupa Diecezji Mazurskiej a także Władzom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. O kolejnych krokach Władz będziemy informować.

Rzecznik Prasowy Diecezji Mazurskiej

 

 

/zdjęcia: Ekipa Poszukiwawczo – Odkrywcza Ełk/