Adres Diecezji:

ul. Zjazdowa 15
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 24 34