Adres Parafii:
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
tel. 23 697 24 19

Nabożeństwa

Kościół Zbawiciela
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
w każdą niedzielę o godz. 1100

Kościół w Lidzbarku Welskim
ul. Górka
Lidzbark Welski
w każdą niedzielę o godz. 900