Adres Parafii:
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
tel. 87 428 23 75

Nabożeństwa

Kościół
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
w każdą niedzielę o godz. 1100
od maja do września nabożeństwa w języku niemieckim o godz. 930

Kaplica na cmentarzu w Pozezdrzu
od maja do września w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1400

Filiał w Węgorzewie
ul. 11-go Listopada
Węgorzewo
w 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 830

Filiał w Wydminach
ul. Grunwaldzka 56
Wydminy
w 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 800

Chór Parafialny
próby w każdy poniedziałek o godz. 1700

Spotkania Seniorów
w drugi czwartek miesiąca o godz. 1100

Godziny Biblijne
w środy o godz. 1600

Spotkania Młodzieży
w każdy piątek o godz. 1600

Szkółka Niedzielna
w trakcie nabożeństwa