Adres Parafii:
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 62 93

Nabożeństwa

Kościół
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
w każdą niedziele o godz. 1030 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Filiał Ukta
ul. Mrągowska 31
w każdą niedzielę o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Nabożeństwa adwentowe i pasyjne w piątki
w Mikołajkach o godz. 1600
w Ukcie o o godz. 1800

Godziny Biblijne
w każdy piątek o godz. 1600 – w czasie adwentu i pasji są nabożeństwa

Spotkania Młodzieży
w każdą sobotę o godz. 1700

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa