Mrągowo

Adres Parafii:
ul. Kościelna 2
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 30 44

Nabożeństwa

Kościół
ul. Kościelna 2
11-700 Mrągowo
w każdą niedziele o godz. 1030

Filiał Użranki
w 1 niedziele miesiąca o godz. 1230

Godziny Biblijne
w każdą środę o godz. 1700 w czasie adwentu i pasji – nabożeństwa

Chór Parafialny
próby w każdy piątek o godz. 1700

Spotkania Młodzieży
w każdą sobotę o godz. 1600

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa