Adres Parafii:
ul. Zamkowa 3
13-100 Nidzica
tel. 89 625 27 13

Nabożeństwa

Kościół
ul. Zamkowa 3
13-100 Nidzica
w każdą niedzielę o godz. 1030
w ostatnią niedzielę miesiąca – nabożeństwo z Komunią Świętą

Filiał Gardyny
w 2. i 4. niedziele miesiąca o godz. 845

Filiał Jabłonka
w 1. i 3. niedziele miesiąca o godz. 900

Filiał Róg
w 2. i 4. niedziele miesiąca o godz. 1400

Chór Parafialny
próby w każdy piątek o godz. 1900

Spotkania młodzieży
spotkania młodzieży w każdy piątek o godz. 1430

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa