Olsztyn

Adres Parafii:
ul. Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
tel. 89 527 22 45

Nabożeństwa

Kościół Chrystusa Zbawiciela 
w Olsztynie
Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
w każdą niedzielę o godz. 1030

Kaplica w Olsztynku
ul. Mrongowiusza 19
w każdą niedzielę o godz. 830

Szkółka Niedzielna
w Olsztynie
w trakcie nabożeństwa