Adres Parafii:
ul. Olsztyńska 1 
14-100 Ostróda
tel. 89 646 25 61

Nabożeństwa

Kaplica
ul. Olsztyńska 1 
14-100 Ostróda
w każdą niedziele o godz. 900

Filiał Iława
ul. Kościuszki 
w 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 1200

Filiał Łęguty
w 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 1430

Filiał Morąg
Kaplica Prawosławna na cmentarzu 
w 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 1200

Filiał Pasłęk
ul. Bohaterów Westerplatte
w 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 1345

Praca z dziećmi:
Szkółka Niedzielna w każdą niedzielę równolegle do nabożeństwa