Pasym

Adres Parafii:
ul. Jedności Słowiańskiej 3
12-130 Pasym
tel. 89 621 20 18

Nabożeństwa
Kościół
ul. Jedności Słowiańskiej 3
12-130 Pasym
w każdą niedzielę o godz. 1100
oprócz 1 niedzieli miesiąca – nabożeństwo o godz. 900

Filiał Dźwierzuty
ul. Pasymska 22 
w każdą niedzielę o godz. 915 
z wyjątkiem 1 niedzieli miesiąca – nabożeństwo o godz. 1100

Filiał Jedwabno
ul. Olsztyńska 12 
co druga niedziela o godz. 1400

Spotkania młodzieży: 
w soboty o godz. 1500