Pisz

Adres Parafii:
pl. I. Daszyńskiego 12a
12-200 Pisz
tel. 87 423 22 80

Nabożeństwa

Kaplica w Piszu
pl. I. Daszyńskiego 12a
12-200 Pisz
w każdą niedzielę o godz. 1100
w czwartki w okresie adwentu i pasji o godz. 1700

Filiał Biała Piska
ul. Mickiewicza 28
w święta o 1100

Filiał Ełk
ul. 11-Listopada 2 
w 2. i 4. niedzielę o godz. 1000 

Filiał Wejsuny
Wejsuny nr 39
w każdą niedzielę o godz. 900

Godziny Biblijne:
Pisz
   w każdy czwartek o godz. 1700

Spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem
w środy o godz. 18:00

Spotkania młodzieży:
w każdy wtorek o godz. 1700