Adres Parafii:
pl. I. Daszyńskiego 12a
12-200 Pisz
tel. 87 423 22 80

Nabożeństwa

Kaplica w Piszu
pl. I. Daszyńskiego 12a
12-200 Pisz
w każdą niedzielę o godz. 1100

Filiał Biała Piska
ul. Mickiewicza 28
co drugą niedzielę o 1300

Filiał Ełk
ul. 11-Listopada 2 
co drugą niedzielę o godz. 1330 

Filiał Wejsuny
w każdą niedzielę o godz. 900

Godziny Biblijne:
Pisz
   w każdy czwartek o godz. 1700

Spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem
w środy o godz. 18:00

Spotkania młodzieży:
w każdy wtorek o godz. 1700