Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Zbawiciela w Działdowie

Dnia 7 października 2007r. w Działdowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość - POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO.

Parafia Ewangelicko-Augsburka w Działdowie, która przed 30 laty utraciła zabytkową dużą własną świątynię, buduje nowy kościół. Nabożeństwa odprawiane są w niewielkiej kaplicy urządzonej w plebanii przy ul. Jagiełły 28. W 2005 roku za zgodą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjęła decyzję o budowie Domu Bożego. Prace rozpoczeły się w czerwcu 2007 r.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć dokumentujących etapy budowy nowego kościoła:

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego rozpoczęła się nabożeństwem w kaplicy.

Liturgię sprawowali: ks. Jan Gross - b. Prezes Synodu oraz ks. Waldemar Kurzawa - proboszcz Parafii EA w Działdowie

Kazanie wygłosił NPW Ks. Bp Janusz Jagucki

Komunii Świętej udzielali: NPW Ks. Biskup Janusz Jagucki i Ks. Bp. Rudolf Bażanowski

Rada Parafialna, Duchowni oraz Parafianie przeszli do budowanego kościoła

Kurator Rady Diecezjalnej - p. prof. Jan Kisza oraz członkowie Rady Parafialnej

Parafianie uczestniczący w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego

Ks. Bp Janusz Jagucki podpisuje akt erekcyjny

Tuba z podpisanym i poświęconym aktem erekcyjnym zostaje umieszczona w posadzce prezbiterium i zamurowana

Biskup Janusz Jagucki udzielił błogosławieństwa

Oby Wszechmogący Zbawiciel pobłogosławił budowanie tego miejsca poświęconego Jego Imieniu, aby tu umacniała się wiara, pokój, miłość i bojaźń Pańska

Powrót do strony Diecezji Mazurskiej