Erwin Kruk doktorem honoris causa UWM

Dnia 1 czerwca 2016 r. Erwin Kruk otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Senat UWM obdarzył Erwina Kruka najwyższą godnością akademicką za mazurski trwały wkład do skarbca literatury polskiej, tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim oraz za trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Poniżej skan okolicznościowej informacji o Erwinie Kruku opracowanej przez UWM

 

Najserdeczniejsze GRATULACJE