Wprowadzenie proboszcza w Mikołajkach

W sobotę 19 września 2009 r. w ewangelickim kościele św. Trójcy w Mikołajkach miała miejsce podniosła i ważna uroczystość.

Wybrany 12 lipca 2009 r. przez Zgromadzenie Parafialne Ksiądz Bogusław Juroszek został wprowadzony na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Instalacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk dokonał Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Ks.Bp Rudolf Bażanowski w asyście Księdza Krystiana Borkowskiego z Giżycka i Księdza Franciszka Czudka - poprzednika na tym stanowisku.

W tej ważnej dla Parafii i Diecezji uroczystości uczestniczyli Księża z Diecezji Mazurskiej i Goście przy udziale licznie zebranego zboru. Miedzy innymi w nabożeństwie instalacyjnym wzięli udział ks. Andrzej Bryga z Kościoła Rzymskokatolickiego i Pastor Artur Brzozowski ze Zboru Zielonoświątkowego. Swoją obecnością zaszczycili także: Pani Sylwia Kicińska - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - reprezentowała Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pan Dominik Tarnowski - Starosta Mrągowski, Pani Nowicka - reprezentowała Starostę Piskiego, Pan Piotr Jakubowski - Burmistrz Mikołajek, Pan Sławomir Gawliński - Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki, Pani Bożena Kapryan - Dyrektorka miejscowej szkoły.

Na uroczystość do Mikołajek przybyły również chóry: Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna i Zespół ŚDS z Ukty. Pani Beata Macura z Cieszyna wykonała przy akompaniamencie organ dwa utwory na skrzypcach.

 

 

 

Ksiądz Bogusław Juroszek urodził się 7 stycznia 1978 roku w Cieszynie, został ordynowany 2 marca 2003 roku w Cieszynie i do 31 grudnia 2007 roku był wikariuszem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dniem 1 stycznia 2008 r. został mianowany proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Przejął tym samym duchowe przewodnictwo nad tym lokalnym Kościołem po ks. Franciszku Czudek.

Ksiądz Bogusław Juroszek jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

Drogi Księże Proboszczu,

"Niech Ci Pan błogosławi, abyś przyniósł wiele owocu w Winnicy Pańskiej, a owoc ten, aby był trwały" !

 

 

Diecezja Mazurska KEA