Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji

Niedziela 15.10.2017 r.

Dziękczynne nabożeństwo z okazji 140 lecia poświecenia ewangelickiego kościoła w Olsztynie

Przed 140 laty 15 października 1877 r. Generalny Superintendent Ks. dr Moll z Królewca poświęcił ten kościół następującymi słowami z Pisma Św.: "O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego." (Ps. 84,2-3)

Zanim ten akt nastąpił ewangelicy z Olsztyna i okolic przez ponad 100 lat zbierali się na wspólne nabożeństwa i modlitwy w zamku kapituły warmińskiej - obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Starania o budowę własnego kościoła ewangelicy podjęli w roku 1828. 5 lat później parafia zakupiła parcelę między zamkiem a rynkiem, na której stanął kościół. Nim jednak doszło do jego budowy, minęło prawie 40 lat. Pierwsze kazanie w nowym kościele wygłosił jego budowniczy - proboszcz Albert Zapatka w oparciu o tekst biblijny z Ewangelii Jana (14,23): "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy." Na dzisiejszej uroczystości dziękczynnej z okazji 140-rocznicy poświęcenia tego kościoła, a przypadającej w roku jubileuszu 500-lecia Reformacji kazanie wygłosi EJ ks. bp Jerzy Samiec - Zwierzchnik KEA

 

Liturgię wstępną prowadzili ks. Piotr Mendroch i ks. Adrian Lazar

Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec

Koncert na lutni barokowej - Klaudyna Żołnierek

Wykład teologiczny - dr Jerzy Sojka (ChAT)

Słowo pozdrowienia przekazał Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Marcin Kuchciński - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiktor Leyk i Marcin Kuchciński przekazali egzemplarz "Kancjonału mazurskiego" dla ks. bpa Jerzego Samca

Egzemplarz "Kancjonału mazurskiego" został przekazany także dla prof. Janusza Jasińskiego i prof. Janusza Małłka

Wicemarszałek odznaczył ks. Piotra Mendrocha

Słowa pozdrowienia przekazała Urszula Pasławska - Poseł na Sejm RP

Ryszard Kuć - Zastępca Prezydenta Olsztyna

Janusz Ciepliński - Dyrektor Powiatowych Szkół Muzycznych

Ks. Kanonik Paweł Rabczyński przekazał słowa pozdrowienia od abpa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

Prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Błogosławieństwa udzielił ks. bp Jerzy Samiec

Stoją od lewej: prof. Janusz Jasiński, Marcin Kuchciński, prof. Janusz Małłek, bp Rudolf Bażanowski, bp Jerzy Samiec, Wiktor Leyk, dr Jerzy Sojka i Elżbieta Skóra - wydawca Kancjonału mazurskiego

Zdjęcia: Waldemar Biedziuk