Nabożeństwo żałobne w Olsztynie - pożegnanie śp. Księdza Franciszka Dudy

W środę 11 lutego 2009 r. w ewangelickim kościele Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie o godzinie 12 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne - pożegnanie śp. Księdza Franciszka Dudy. Zmarłego 6 lutego 2009 roku w wieku 77 lat długoletniego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie i konseniora Diecezji Mazurskiej żegnali wraz z parafianami z Olsztyna i z Ostródy, miejscowy chór, duchowni ewangeliccy i katoliccy, przedstawiciele lokalnych władz, kierownictwo i pensjonariusze Domu Opieki Laurentius oraz liczni znajomi.

Śp. ks. Franciszek Duda lubił śpiew i sam pięknie śpiewał, dlatego żegnano Go jego ulubionymi pieśniami.

Liturgię wstępną prowadzili: ks. radca Krzysztof Mutschmann, ks. Roland Zagóra i ks. Krystian Borkowski.

Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz i zarazem zwierzchnik Diecezji Mazurskiej - ks.bp Rudolf Bażanowski.

Słowa pożegnania wypowiedział Ksiądz Biskup Mieczysław Cieślar - zwierzchnik Diecezji Warszawskiej - zastępca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

  W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego pożegnał Zmarłego Ks. Bp Jacek Jezierski - biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej.

Ks.Zygmunt Fedorczyk wypowiedział słowa pożegnania w imieniu Kościoła Polsko-Katolickiego oraz Olsztyńskiego Oddziału PRE, któremu Zmarły przez długie lata przewodniczył.

 Ks. prof. dr Alfred Tschirschnitz pożegnał śp. ks. konseniora Franciszka Dudę w imieniu jego byłych wikariuszy oraz jako następca konseniora.

Prof. Jan Kisza - kurator Rady Parafialnej i kurator Rady Diecezjalnej żegnając Zmarłego wspomniał o jego długoletniej służbie duszpasterskiej w Diecezji Mazurskiej.

Po zakończeniu nabożeństwa księża wynieśli Zmarłego, który został przewieziony do Skoczowa, gdzie spocznie w rodzinnym grobie.