Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji

Wystawa w ewangelickim kościele w Olsztynie: Ewangelickie dziedzictwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Miejsca związane z ewangelicką kulturą i historią w Polsce, Rosji, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech.

Wystawę przygotowało Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz Centrum Historii Kultury. Można ją było oglądać we wrześniu i październiku 2017 r.

"Dziś w dużej mierze zapomniano o tym, jak dużą rolę odegrała reformacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [...] Ponieważ w wymienionych krajach jedynie niewielka mniejszość ich mieszkańców wyznaje obecnie wiarę luterańską, reformowaną lub unitarną odkrywanie jej początków, śladów i skutków wydaje się nam niezwykle pasjonujące."

 

 

Zdjęcia: Waldemar Biedziuk