Sympozjum ekumeniczne w Olsztynie

W czwartek 29 stycznia 2009 r. w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się XXVII Sympozjum Ekumeniczne. Było ono poświęcone "Sakramentom w życiu chrześcijan". Ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek (Kościół Ewangelicko-Augsburski) wygłosił referat o "Znaczeniu sakramentów w życiu chrześcijan wyznania ewangelicko-augsburskiego". Drugi referat pt. "Zbawczy wymiar sakramentów w Kościele rzymskokatolickim' wygłosił Dyrektor Instytutu ks. dr Stanisław Kozakiewicz (Kościół Rzymskokatolicki).