Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

relacja fotograficzna z konferencji naukowej

Reminiscencje Reformacji. Prusy - Mazury 1517 - 2017

która odbyła się w dniach 12-13 października 2017 r. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Otwarcie i powitanie uczestników

Piotr Żuchowski - Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Bp Rudolf Bażanowski - Diecezja Mazurska KEA

Prof. Norbert Kasparek - Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie

Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarosław Słoma - Zastępca Prezydenta Olsztyna

Dr hab. Almut Bues (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Albrecht Hohenzollern (1490-1568). Książę reformacji pierwszej generacji

Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tradycja luterska na Mazurach

Prof. dr hab. Mirosław Lenart (Archiwum Państwowe w Opolu, Uniwersytet Opolski), Atmosfera religijna w Padwie w okresie pobytów Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej

Prof. Andrzej Staniszewski, Wiktor Leyk, Miron Sycz

Uczestnicy konferencji podczas przerwy kawowej

Uczestnicy konferencji

Prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Parafia Ewangelicko-Luterańska (Staroluterańska) w Toruniu i jej archiwalia w zasobie Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu

Mgr Mateusz Superczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Parafia Ewangelicko-Luterańska (Staroluterańska) w Toruniu i jej archiwalia w zasobie Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu), Społeczność ewangelickich Mazurów - przeszłość i teraźniejszość

Promocja monografii naukowej pt. W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w Prusach Królewskich i Książęcych pod redakcją dra hab. Piotra Bireckiego, prof. dra hab. Grzegorza Jasińskiego i prof. dra hab. Jarosława Kłaczkowa

Dr Andreas Kossert (Berlin), 1517-2017 - Rozważania nad ewangelickim dziedzictwem na Mazurach

Dr Iwona Liżewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie), Kościoły Jubileuszowew Prusach Wschodnich

Ks. bp Rudolf Bażanowski (Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Diecezja Mazurska 1945-2017

Wiktor Leyk, prof. Norbert Kasparek

Bp Rudolf Bażanowski i Beata Wacławik, z-ca Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie


Zdjęcia: Andrzej Kułyk i Waldemar Biedziuk