Diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

 

Konferencja naukowa

Reminiscencje Reformacji. Prusy - Mazury 1517 - 2017

odbyła się w dniach 12-13 października 2017 r.
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
ul. Zamkowa 2

Program Konferencji

Czwartek 12.10.2017 r.

12.00-12.30 Otwarcie i powitanie uczestników
12.30-13.00 dr hab. Almut Bues (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Albrecht Hohenzollern (1490-1568). Książę reformacji pierwszej generacji
13.00-13.30 prof. dr hab. Mirosław Lenart (Archiwum Państwowe w Opolu, Uniwersytet Opolski), Atmosfera religijna w Padwie w okresie pobytów Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej
13.30-14.00 prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tradycja luterska na Mazurach
14.00-14.30 Przerwa kawowa
14.30-15.00 prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska, mgr Mateusz Superczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Parafia Ewangelicko-Luterańska (Staroluterańska) w Toruniu i jej archiwalia w zasobie Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu
15.00-15.30 prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu), Społeczność ewangelickich Mazurów - przeszłość i teraźniejszość
15.30-16.00 Dyskusja

Promocja monografii naukowej pt. W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w Prusach Królewskich i Książęcych pod redakcją dra hab. Piotra Bireckiego, prof. dra hab. Grzegorza Jasińskiego i prof. dra hab. Jarosława Kłaczkowa

Piątek 13.10.2017 r.

10.00-10.30 dr Andreas Kossert (Berlin), 1517-2017 - Rozważania nad ewangelickim dziedzictwem na Mazurach
10.30-11.00 dr Iwona Liżewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie), Kościoły Jubileuszowew Prusach Wschodnich
11.00-11.30 ks. bp Rudolf Bażanowski (Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Diecezja Mazurska 1945-2017
11.30-12.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z KONFERENCJI

Niedziela 15.10.2017 r.

12.00 - Dziękczynne nabożeństwo z okazji 140 lecia poświecenia ewangelickiego kościoła w Olsztynie

14.15 - Otwarcie wystawy "Słowo ważna rzecz" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Rynek Starego Miasta