Pogrzeb śp. Księdza Erwina Jurczoka

W sobotę 12 marca 2011 roku w Rynie odbył się pogrzeb śp. Księdza Erwina Jurczoka, byłego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie, który zmarł 8 marca 2011 r. w wieku 72 lat.

Na nabożeństwie żałobnym w kaplicy ryńskiej zgromadzili się wraz z Rodziną Zmarłego Parafianie z Rynu, księża z Diecezji Mazurskiej, delegacja Parafii EA z Sycowa i Międzyborza. Władze naczelne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentował NPW Ksiądz Biskup Janusz Jagucki.

Po preludium organowym w wykonaniu ks. Witolda Twardzika, powitaniu i pieśni "Ujmij mą dłoń" wstępną liturgię nabożeństwa żałobnego prowadzili: ks. Paweł Hause, ks. radca Krzysztof Mutschmann i ks. Piotr Mendroch.

Po pieśni "Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony" kazanie w oparciu na słowa z Ew. Jana 10 r. "Ja jestem Dobry Pasterz ... i życie swoje kładę za owce" wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski

Ksiądz Biskup Janusz Jagucki pożegnał w imieniu Władz Zwierzchnich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego śp. Księdza Erwina Jurczoka wspominając także lata, kiedy byli sąsiadami.

Na nabożeństwie żałobnym zaśpiewał chór PEA w Sorkwitach.

Ksiądz Rafał Miller z Sycowa przekazał słowa podziękowania za 23-letnią posługę duszpasterską Zmarłego na Dolnym Śląsku.

Błogosławieństwa udzielił NPW Ksiądz Biskup Janusz Jagucki

Duchowni Diecezji Mazurskiej wynieśli trumnę z kaplicy.

Na cmentarzu śp. Księdza Erwina Jurczoka pożegnali ks. Krystian Borkowski i ks. Franciszek Czudek oraz wotami biblijnymi wszyscy duchowni.

 

Ks. Erwin Jurczok urodził się 26 lutego 1939 w Cieszynie. Został ordynowany 10 czerwca 1962 r. przez biskupa Andrzeja Wantułę w Cieszynie. Z dniem ordynacji został skierowany do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie i Międzyborzu, gdzie początkowo pełnił funkcję wikariusza, a później proboszcza administratora. Pod jego opieką duszpasterską znajdowały się także parafie w Kępnie, Ostrzeszowie i filiały w Starej Hucie, Czarnymlesie i Odolanowie.

 Po 23 latach służby w PEA w Sycowie został mianowany 1 stycznia 1985 r. proboszczem administratorem parafii w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Stawiszynie. Funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1986 r., po czym został mianowany proboszczem administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie. W listopadzie 1988 wybrano go na proboszcza ryńskiej parafii, gdzie służył aż do przejścia w stan spoczynku w 1998 roku. Po przejściu na emeryturę ks. E. Jurczok mieszkał w Ławkach koło Rynu, gdzie nagle zmarł we wtorek 8 marca 2011.

Pozostawił żonę Hildegardę oraz synów - Tomasza, Marka i Adama z rodzinami.

Śp. Ksiądz Erwin Jurczok pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Niech spoczywa w pokoju

Zmartwychwstały Chrystus zapewnia: "Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. ... Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami."

 

 

Strona Diecezji Mazurskiej