Istalacja Księdza Szymona Czembora na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie

W sobotę 31 marca 2012 roku w czasie nabożeństwa w ewangelickim kościele w Szczytnie w obecności asystentów Księdza dra Henryka Czembora i Księdza dra Włodzimierza Nasta przez biskupa diecezjalnego Ks. Rudolfa Bażanowskiego Ks. Szymon Czembor został wprowadzony na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.

W uroczystym instalacyjnym nabożeństwie z udziałem wiernych Parafii Szczycieńskiej oraz licznie przybyłych Ksieży Diecezji Mazurskiej uczestniczyli także Goście: Duchowni z Kościoła Rzymskokatolickiego i Zielonoświątkowego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych Powiatu, Gminy i Miasta z p. Burmistrz Dorotą Górską na czele.

W trakcie tej uroczystości Rada Parafialna podziękowała Ks. Witoldowi Twardzikowi z Pasymia za administrowanie Parafią w Szczytnie po śmierci śp. Ks. Prof. Alfreda Tschirschnitza. Podziękwania skierowała także do mgr teol. Pavlo Shvartza, który w ramach praktyki kandydackiej pomagał Proboszczowi-Administratorowi w posłudze duszpasterskiej w osieroconej Parafii.

Ksiądz Proboszcz Szymon Czembor urodzony w Tomaszowie Mazowieckim, a ordynowany dnia 6 listopada 1994 roku w Ustroniu, został wybrany na to stanowisko 18 grudnia 2011 roku przez Zgromadzenie Parafialne. Wybór ten został zatwierdzony przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Warszawie.

Zdjęcia: Renata Gesele-Kurzawa

Powrót do strony głównej Diecezji Mazurskiej