Jubileusz powstania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku

W niedzielę 17 lutego 2008 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku obchodziła uroczystość 205-lecia jej założenia.

Wspominajac poprzedników

Zmiany polityczne wpłyneły na migrację ludności. W Białymstoku pojawiła sie grupa luteran. Zaczęli organizować ewangelickie nabożeństwa. Opiekę duszpasterską sprawował kapelan wojskowy. Z czasem konsystorz zdecydował o powołaniu parafii. Po jakimś czasie władze przyznały parafii drewniany budynek na obrzeżach miasta...

Ta historia w stolicy Podlasia wydarzyła się dwukrotnie. Okazją by ją przypomnieć była przypadająca w niedzielę 17 lutego 205-ta rocznica przeniesienia siedziby parafii z Zabłudowa do grodu nad Białą, a tym zamym powstania w mieście parafii luterańskiej. W Białymstoku mieszkało wówczas około tysiąca ewangelików i przez jedenaście lat, od 1796 roku, odbywały się już nabożeństwa organizowane przez wojskowego kapelana. Zbór szybko się rozwijał, co było związane z zorganizowaniem w mieście ośrodka administracyjnego i wojskowego. Kiedy jednak po wojnach napoleońskich Białystok przeszedł we władanie Imperium Rosyjskiego sytuacja się zmieniła. Dopiero wprowadzenie granicy celnej pomiędzy Imperium, po którego stronie leżał Białystok, a Królestwem Polskim znów poprawiło sytuację parafii. Połowa XIX była okresem masowych migracji przemysłowców, w tym wielu ewangelików do miasta.

W przeddzień wybuchu I Wojny Światowej parafia liczyła blisko 10 tysięcy wiernych. Wojna jednak dosłownie zdziesiątkowała zbór (szacuje się, że w mieście pozostało do tysiąca ewangelików). Pomimo to parafia prężnie działała na polu diakonijnym zyskując sobie uznanie. W okresie międzywojennym praca ta była kontunuowana i rozwijana. II Wojna Światowa położyła jednak kres temu dziełu. W mieście i okolicy pozostało około 100 luteran. Nieregularnie na nabożeństwa dojezdżali księża z Mazur. Piękny kościół został zabrany. W latach siedemdziesiątych kwestię tę uregulowała umowa, na mocy której użytkujący go kosciół katolicki odkupił go od Konsystorza. W tym samym czasie doszło do zamkniecia parafii.

Dopiero rok 2002 przyniósł zmianę. W czerwcu odbyło się pierwsze nabożeństwo, a końcem września ponownie powołano do życia parafię. Dziś liczy sobie kilkudziesięciu wiernych. Nabożeństwa od zeszłego roku odbywają sie użyczonym przez władze miasta obiekcie adaptowanym na potrzeby Parafii. Tam odbyło się uroczyste nabożeństwo w 205-tą rocznicę pierwszego formalnego założenia parafii.

Kazanie wygłosił bp Ryszard Borski, liturgię komunijną prowadził bp Rudolf Bażanowski. W nabożeństwie wzięli udział goście ekumeniczni - prezbiterzy kościoła baptystów Ireneusz Dawidowicz, który wykonał utwór muzyczny i Piotr Dajludzionek; kurator Diecezji Mazurskiej prof. Jan Kisza, szef WKU ppłk Krzysztof Rogacz. Obecni byli też prawie wszyscy białostoccy luteranie, którzy dziękując Bogu za dzieło poprzedników modlili się, by już nigdy historia nie musiała się powtarzać.

Ks. Tomasz Wigłasz