Ekumeniczne nabożeństwo
w ewangelickiej kaplicy w Białymstoku
18 stycznia 2009 roku

Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
zainaugurowało w Białymstoku nabożeństwo w kaplicy ewangelicko-augsburskiej.

Wspólna modlitwa, śpiew i wsłuchiwanie się w Słowo Boże połączyło chrześcijan różnych wyznań i tradycji.


Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Radosław Kimsza z Kościoła Rzymskokatolickiego. Nawiązując do tegorocznego hasła tygodnia modlitw kaznodzieja wskazał na przykład Narodu Wybranego. Wyznawcy Jedynego Boga tworzyli dwa, w historii nieraz wrogo do siebie nastawione, państwa. Z ludzkiego punktu widzenia nic nie wskazywało na możliwość zaistnienia między nimi jedności, a jednak stało się jak zapowiedział prorok Ezechiel. Ten przykład może być dla nas, podzielonych chrześcijan, zachętą do wytrwałej modlitwy i oczekiwania z wiarą i ufnością na Boże działanie.


Po nabożeństwie mogliśmy cieszyć się społecznością zastawionego smakołykami stołu i bliżej się poznać.