Pamiątka Reformacji

31 października białostocka kaplica ewangelicka wypełniła się po brzegi. Pamiątka Reformacji, a w naszym zborze także kolejna, w tym roku już jedenasta, rocznica ponownego powstania parafii była okazją zaproszenia do wspólnego świętowania. Odpowiedzieli na nie przedstawiciele białostockich Kościołów Chrześcijańskich, władz wojewódzkich i miejskich, oraz służb mundurowych.

Podczas wieczornego nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu za to, że prowadzi Swój Kościoła. Zarówno w tym szerokim znaczeniu, jako Ciała Chrystusowego, jak i lokalnym naszą niewielką wspólnotę w stolicy Podlasia. Nasi goście przekazali pozdrowienia i życzenia. Pastor Marcin Górnicki (bapt.) uczynił to słowem z Listu do Efezjan (2,19-22), ks. mjr SG Wiesław Kondraciuk (rzym.-kat.) nawiązał do hasła dnia (1Kor3,11), zaś ks. Adam Sawicki (praw.), przywołując myśli z kazania, życzył ciągłego poddawania się pod wolę Bożą. Życzenia złożyli też: w imieniu Wojewody Podlaskiego Maciej Tefelski – pełnomocnik ds. mniejszości, a w imieniu Prezydenta Miasta Waldemar Pawłowski – dyrektor departamentu prezydenta.

Po nabożeństwie, pomimo późnej pory, mieliśmy jeszcze czas na wspólną agapę.

 

Ks.TW