Wspólne świece na Podlasiu

 

W pierwszym dniu prawosławnego Adwentu, w ewangelickiej kaplicy, wspólnie zachwalaliśmy katolicki pomysł. Tak można by wydarzenie jakie 28 listopada miało miejsce w białostockiej kaplicy ewangelickiej. A wszystko za sprawą corocznej konferencji prasowej promującej rozpoczętą 20 lat temu przez katolicki Caritas, a od roku 2000 prowadzoną wspólnie z ewangelicką Diakonią i prawosławnym Eleosem akcję Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom.

Kolejnym ekumenicznym akcentem jest organizowanym wspólnie z białostocką Akademię Medyczną koncert dla blisko tysiąca podopiecznych Diakonii, Caritas i Eleos. Od wielu lat można zaopatrzyć się również w świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom na Świątecznym Jarmarku odbywającym się na Rynku Kościuszki. W tym możliwość taka będzie w niedzielę 15 grudnia podczas wspólnego kolędowania, które rozpocznie się o godzinie 12 na białostockim Rynku.

 

Od lewej: Marek Masalski dyrektor Prawosławnego Dzieła Miłosierdzia Eleos Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ks. Adam Kozikowski z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej i ks. Tomasz Wigłasz proboszcz-administrator PEA w Białymstoku

Ks.TW