Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Województwie Podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Województwie Podlaskim rozpoczęły się ewangelickim nabożeństwem. Miało ono miejsce w niedzielę 9 listopada, w kaplicy ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku. Nabożeństwo zgromadziło nie tylko miejscowych parafian, ale też gości. Prowadził je proboszcz administrator białostockiej parafii i zarazem ewangelicki kapelan Żandarmerii Wojskowej ks. mjr Tomasz Wigłasz. W kazaniu, opartym na tekście z 1 Listu do Tesaloniczan (5,1-6), zwrócił on uwagę, że kończące Rok Kościelny niedziele skłaniają, by swoje myśli i refleksje kierować w stronę tego co wieczne, ponad doczesne. Święto odzyskania niepodległości to z kolei ważne i istotne wydarzenie, pozostające jednak w sferze doczesności. Jak pokazuje historia – mówił dalej ks. Wigłasz – mieszanie tych dwóch porządków nigdy nie przyniosło trwałego dobra. Zarówno w wydarzeniach do których nawiązuje apostoł Paweł, a które rozgrywały się dwa i pół tysiąca lat temu w Jerozolimie, jak i dziś prawdziwy, trwały „pokój i bezpieczeństwo” to wielkości, które tu, w doczesności nigdy nie są pewne i trwałe. (…) Nie oznacza to jednak, że wierzący Wiecznemu Bogu żyją oderwani od codziennej rzeczywistości. Będąc „synami [i córkami] dnia” naszym zadaniem jest światło dnia wnosić we wszystkie płaszczyzny naszego życia. Jedną z takich płaszczyzn jest Ojczyzna, w której dane jest nam żyć.

Podobnie jak w latach poprzednich ewangelickie nabożeństwo z okazji odzyskania niepodległości wypadło w drugą niedzielę listopada. Niedzielę, która w wielu Kościołach obchodzona jest jako niedziela modlitwy o prześladowanych za wiarę w Chrystusa na całym świecie. W szczególny sposób pamiętaliśmy w tym roku o tych, którzy żyją na obszarach zajętych przez ekstremistów z IS. Według szacunków w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat na Bliskim Wschodzie liczba chrześcijan spadła z ok. 20 do niespełna 5%. Arabska Wiosna zapowiadająca się jako zwycięstwo demokracji i praw człowieka – powiedział w kazaniu ks. Wigłasz – stała się kolejną, tragiczną ilustracją do słów apostoła o zawiedzionych nadziejach „gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo”. W konsekwencji nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim narastania społecznego napięcia drastycznemu pogorszeniu uległa sytuacja chrześcijan szczególnie w Syrii, Iraku czy w Egipcie. Jako bracia i siostry nie możemy o ich cierpieniu zapomnieć i przejść nad nim do porządku dziennego.

W czasie nabożeństwa przeżywaliśmy też ważną dla całego zboru, a szczególnie dla naszej nowej parafianki, uroczystość wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Następnego dnia (w poniedziałek 10. listopada) miała miejsce kolejna uroczystość związana z obchodami 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości, w czasie którego modlitwę zmówili kapelani białostoccy ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk (rzym-kat), ks. ppłk Andrzej Jakimiuk (praw.) i ks. mjr Tomasz Wigłasz.

Główne uroczystości miały miejsce 11 listopada pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a poprzedzone zostały prawosławną liturgią i rzymskokatolicką mszą.

Następnego dnia w Klubie Garnizonowym 18 białostockiego pułku rozpoznawczego miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zorganizowana przez Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno w ramach wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wśród odznaczonych znalazł się ks. mjr Tomasz Wigłasz, który otrzymał Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zakończyła na Podlasiu modlitwa w Domu Kultury Muzułmańskiej, która miała miejsce 14 listopada.

Ks.TW