Rozmowy o miłości
w Białymstoku

Czy to już stypa po miłości?

Takim kontrowersyjnym pytaniem można by rozpocząć spotkanie jakie miało miejsce 19 września w białostockim Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Wszystko za sprawą instalacji artystycznej o niemniej kontrowersyjnym tytule „Śmierć Miłości…” Jej autorki zaprosiły mieszkańców miasta do nietypowego pokoju. Śnieżnobiałe ściany pokryte są w nim czarnymi i czerwonymi literami tekstów zaczerpniętych z Tory i reszty biblijnych Ksiąg, w tym chrześcijańskiego Nowego Testamentu, oraz Koranu - po polsku, cerkiewnosłowiańsku, hebrajsku i arabsku (nie utożsamiając języka z wyznaniem, czy religią, ale na wszystkie wszystko tłumacząc). Przytoczone fragmenty traktują o tak deficytowej dziś miłości - tej pięknej miedzy kochankami, tej wzniosłej do bliźniego i tej trudnej, gdy bliźniego niekoniecznie nazwać możemy „przyjacielem”. W centrum pokoju stoi prosty, wysłużony stół i dwa, równie wiekowe, krzesła czekające na spotkanie. Czy do niego dochodzi?

O tym „spotkaniu”, albo jego braku, rozmawiali z autorkami instalacji, przy nieco nowocześniejszym stole, socjolog, kulturoznawca oraz pięciu duchownych, po jednym z każdej tradycji tworzącej wielobarwne od wieków pogranicze Podlasia i Rusi Czarnej.

Zdecydowanie nie była to stypa. Najlepszym tego dowodem jest chęć zorganizowania kolejnych takich spotkań. Rozmawiając „przy stole” rodzi się relacja, a stąd już niedaleko do wzajemnego szacunki i w końcu miłości. W żaden sposób nie zastąpi tego dzisiejszy „stół” – równie płaski i wielki, tyle, że stojący w pionie – ekran telewizora, bo w takiej przestrzeni spotykania „bliźniego” zawsze, to my mamy „władzę pilota”. Z takim zaś podejściem, od razu na starcie, jesteśmy skazani na porażkę w jakichkolwiek pozytywnych relacjach międzyludzkich.

Instalację autorstwa Dominiki Sergiej i Małgorzaty Wróbel-Kruczenkow można obejrzeć w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku do 2 października 2016 r.

W Rozmowach o miłości wzięli udział: prof. Dorota Misiejuk, dr Katarzyna Niziołek, imam Janusz Aleksandrowicz, ks. Andrzej Dębski (rzym.-kat.), rabin Yehoshua Ellis, ks. Andrzej Misiejuk (praw.) i ks. Tomasz Wigłasz (lut.), rozmowę prowadził Dominik Sołowiej.

od lewej: D.Sołowiej, K. Niziołek, D.Misiejuk, Y.Ellis, A.Misiejuk, J.Aleksandrowicz, T.Wigłasz, A.Dębski

Zdjęcie: Andrzej Kruczenkow

Tekst: Ks.TW