1180 powodów do świętowania

W ostatni weekend listopada białostoccy ewangelicy świętowali kilka jubileuszy. Kończący się właśnie 2016 rok to 450 rocznica erygowania najstarszej na terenie dzisiejszego Województwa Podlaskiego parafii ewangelickiej (reformowanej w Sidrze), 220 rocznica zaprowadzenia regularnych ewangelickich (luterańskich) nabożeństw i 10 rocznica poświęcenia kaplicy ewangelicko-augsburskiej przy ul. Dolistowskiej.  Gdyby przyjąć, że każdy rok to tylko jeden powód do świętowania już byłoby ich 680. Nietrudno się domyślić, że brakującą liczbę stanowi rozpoczęty 31 października Jubileuszowy Rok 500 lat Reformacji.

Sobotnie uroczystości zainaugurowały go w Województwie Podlaskim. Rozpoczęły się w Pałacyku Gościnnym – budynku zaprojektowanym w drugiej połowie XVIII wieku przez pierwszego znanego nam z imienia i nazwiska luterańskiego mieszkańca Białegostoku, a dziś będącego reprezentacyjną siedzibą Prezydenta Miasta. Tego dnia skoncentrowaliśmy się na przeszłości, czemu poświęcony był wykład wygłoszony przez zwierzchnika Diecezji Mazurskiej bp Rudolfa Bażanowskiego.

W inauguracji, oprócz gospodarza miejsca, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, wzięli udział między innymi: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, goście ekumeniczni z abp Jakubem i prezbiterem Piotrem Dajludzionkiem na czele, przedstawiciele wojska i służb mundurowych z Dowódcą Garnizonu Białystok płk Marcinem Frączkiem.

Spotkanie było też okazją, by wyrazić swoją wdzięczność dla tych, którzy wspierają naszą parafię – chciałoby się powiedzieć od samego początku, ale byłoby to za mało. Większość obdarowanych zasłużyła się bowiem na długo przed ponownym erygowaniem parafii w 2002 roku. Wymienieni wyżej duchowni oraz prezydent i wojewoda stali się posiadaczami „deseczki do krojenia cebuli” z logiem naszej parafii. Ma ona symbolizować, że myślimy o nich nawet w tych „wzruszających” chwilach. W gronie obdarowanych znaleźli się także nieobecni na spotkaniu ks. infułat Zygmunt Lewicki (rzym.-kat.), były zastępca prezydenta miasta Aleksander Sosna i nasza parafianka Izabela Trzebuchowska.

Po poczęstunku udaliśmy się do autokaru (o tej porze roku piesza wycieczka raczej nie wchodziła w grę, ale wszystko przed nami...). Zza jego okien mogliśmy podziwiać  „ewangelicki Białystok”: m.in. Pałac Branickich i Ratusz zaprojektowane przez luteran, neoromański kościół poewangelicki, rezydencje, w których ewangeliccy właściciele urządzali szkoły (np. dzisiejsza siedziba Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku), czy udostępniali parafialnym inicjatywom diakonijnym (jak dawna fabryka Beckera, dziś centrum handlowe), starą elektrownię (dziś Galerę Arsenał), straż pożarną...

Można byłoby jeszcze długo wymieniać przemierzając pełne ewangelickich śladów uliczki Białegostoku, ale nadszedł czas na ostatni punkt programu – modlitwę i złożenie kwiatów na najstarszym ewangelickim cmentarzu. Ten niewielki plac w centrum miasta czeka jeszcze na godne upamiętnienie, choć prace w tym kierunku są już „zwizualizowane”. Najprawdopodobniej (niestety nie sporządzono w parafialnej Księdze Zgonów adnotacji, czy pochówek miał miejsce tu, czy w dobrach rodowych) na cmentarzu tym spoczywają między innymi prochy pierwszego prezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (wcześniej wieloletniego członka wspólnego konsystorza dla luteran i reformowanych) Aleksandra Kruzenszterna.

Wizyta na cmentarzu była podsumowaniem patrzenia na to, co za nami, ale nie zakończeniem świętowania. W niedzielny poranek miało miejsce uroczyste nabożeństwo z udziałem bp Rudolfa Bażanowskiego, który dziesięć lat wcześniej, przy świecach i dźwiękach gitary (na podłączenie prądu musieliśmy poczekać jeszcze kilka tygodni) poświęcił nieduży pokój wymagającego kapitalnego remontu budynku na pierwszą powojenną kaplicę ewangelicką. Jubileusz kaplicy (dziś znów za małej na potrzeby parafii, co daję pod rozwagę chętnym do odbioru kolejnych „deseczek”) połączony był z wprowadzeniem nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.

Po nabożeństwie długo jeszcze trwało świąteczne spotkanie zdominowane snuciem planów na przyszłość  parafii, w której jedna trzecia zborowników nie ukończyła jeszcze osiemnastego roku życia.

Tekst: Ks.TW
Zdjęcia: Joanna Wigłasz

Więcej informacji o uroczystościach w Białymstoku:

Jubileuszowy rok 500-lecia

Informacje w Radio Białystok

Deska do krojenia

Podlaskie obchody 500-lecia Reformacji

Jubileusze ewangelików w województwie podlaskim

Podlascy ewangelicy obchodzą swoje rocznice

Informacja w TVP

Rynek sienny w Białymstoku