Diecezjalne Święto Pieśni w Dźwierzutach

Dnia 26 maja 2016 r. w Dźwierzutach (Parafia Pasym) odbyło się Diecezjalne Święto Pieśni Ewangelickiej - Spotkanie Chórów Diecezji Mazurskiej.
Podczas nabożeństwa zaśpiewały zespoły dziecięce: z Mikołajek, Dźwierzut (ekumeniczny), Giżycka, Szczytna oraz chóry ze Szczytna, Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Nidzicy, Olsztyna i Sorkwit. Kazanie wygłosił ks. Roland Zagóra z Nidzicy. Serdecznie dziękuję chórom i zespołom a przede wszystki PT Dyrygentom za przyjazd do Dźwierzut, za czas poświęcany na próby i przygotowania.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy na placu kościelnym przy kawie i herbacie mieli możliwość porozmawiać ze sobą i posilić się bigosem, kiełbaskami, ciastem. Za zorganizowanie Święta i gościnność składam najserdeczniejsze podziękowania Parafii EA w Pasymiu, a szczególnie Parafianom z Dźwierzut.

Ks. Witold Twardzik - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

Zespół Dziecięcy z Parafii EA w Mikołajkach

Ekumeniczny Zespół Dziecięcy z Dźwierzut

Dziecięcy Zespół z Parafii EA w Giżycku

Dziecięcy Zespół z Parafii EA w Szczytnie

Chór CANTABO z Parafii EA w Szczytnie

Chór z Parafii EA w Giżycku

Chór z Parafii EA w Mikołajkach

Chór z Parafii EA w Mrągowie

Kazanie ks. Rolanda Zagóry

Chór z Parafii EA w Nidzicy

Chór z Parafii EA w Olsztynie

Chór z Parafii EA w Sorkwitach

Ks. bp Rudolf Bażanowski - błogosławieństwo

Księża: Roland Zagóra, Dawid Banach, Witold Twardzik, bp Rudolf Bażanowski

Dyrektor Towarzystwa Biblijnego - Małgorzata Platajs

Wspólne: Pochwal, mój duchu, Mocarza

(Zdjęcia: ks. Krzysztof Mutschmann i Anita Borkowska)