Diecezjalne Święto Pieśni w Suwałkach

Dnia 3 czerwca 2017 r. w Suwałkach odbyło się Diecezjalne Święto Pieśni Ewangelickiej - Spotkanie Chórów Diecezji Mazurskiej połączone z obchodami jubileuszu 500-lecia Reformacji na Suwalszczyźnie.

Podczas nabożeństwa zaśpiewał chór z Olsztyna.

Kazanie wygłosił bp Rudolf Bażanowski.

Słowa pozdrowień przekazali ekumeniczni Goście z Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Prawosławnego

 

Druga część uroczystości w wymiarze ekumenicznym pod hasłem "Wielobarwne Suwałki" odbywła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

Wystąpiły:
Chór Męski przy Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra w Suwałkach

Chór Dziecięcy Parafii EA w Giżycku

Chór Dziecięcy Parafii EA w Szczytnie

Chór Młodzieżowy Parafii EA w Mikołajkach

Chór Cerkwi Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Suwałkach

Chór Parafii EA w Sorkwitach

Chór Parafii EA w NIdzicy

Chór Cantabo Parafii EA w Szczytnie

Chór Suwalskie Starszaki

Chór Parafii EA w Mrągowie

Chór Parafii EA w Giżycku

Zespół Mazurska Kosaczewina

Na zakończenie wszystkie chóry zaśpiewały Za rękę weź mnie Panie

Dziękujemy Parafii EA w Suwałkach i ks. Dawidowi Banachowi za zorganizowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania za życzliwość i pomoc kierujemy pod adresem Pana Prezydenta Suwałk

(Zdjęcia: ks. Krzysztof Mutschmann)