Uroczystości 90-lecia założenia Komitetu Mazurskiego poświęcone pamięci Cieszyniakom zasłużonym dla działdowszczyzny w latach 1920-1939 

W sobotę 5 września 2009 r. w Działdowie miały miejsce uroczystości upamiętniające założenie Komitetu Mazurskiego i udział Cieszyniaków w budowaniu życia kulturalno-społecznego na działdowszczyźnie po przyłączeniu tej ziemi do Polski po I wojnie światowej. Organizatorami tych uroczystości byli: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Działdowski Burmistrz Miasta Działdowa, Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

Uroczystości rozpoczęły się ekumenicznym nabożeństwem w pięknym ewangelickim kościele Zbawiciela w Działdowie. Nabożeństwo prowadzili wspólnie duchowni rzymsko-katoliccy: ks. dziekan Henryk Jędrzyński, ks. dyr. Zdzisław Sydlak i ewangeliccy: ks. Waldemar Kurzawa, ks. Roland Zagóra. Kazanie wygłosił ks.bp Rudolf Bażanowski - zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W ratuszu otwarto wystawę okolicznościową oraz miała miejsce promocja dwóch książek: "Działdowo w XVIII w." napisanej przez Emilię Sukertową-Biedrawinę oraz "Ku przestrodze. Wspomnienia" Bożeny Wilamowskiej (córki Emilii Sukertowej). W tych uroczytościach uczestniczyły dzieci i wnuczki autorki "Wspomnień". Nie zabrakło również przedstawcieli ze Śląska Cieszyńskiego.

Przy wejściu do miejskiego ratusza została odsłonięta pamiątkowa tablica przypominająca zasługi Cieszyniaków dla Działdowa.

W Zespole Szkół im. Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie (w sąsiadującej z Działdowem miejscowości) odbyła się konferencja popularno-naukowa, na której ks. Waldemar Kurzawa przedstawił postać i działaność ks. bpa Juliusza Bursche. Przedstawiano również okoliczności przybycia do Działdowa ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego i ich działalność.

Młodzież przypomniała pięknie opracowany życiorys patronki swojej Szkoły.

Uroczystość była okazją przypomnienia zaangażowania Ewangelików w działalność społeczno-kulturalną na Ziemi Działdowskiej.

 

Referat ks. Waldemara Kurzawy o bp J. Bursche >>

Referat dr Piotra Bystrzyckiego: Cieszyniacy w Działdowie >>

Relacja na stronie internetowej Działdowa >>