NOWA STRUKTURA KOŚCIOŁA

EWANGELICKO-LUTERAŃSKIEGO

NA ŁOTWIE

 

23.Synod największego Kościoła Chrześcijańskiego na Łotwie, jakim jest Kościół Ewangelicko-Luterański obradujący w Rydze w dniach 5-6 lipca 2007 r. dokonał zmian w strukturze tegoż Kościoła.

Synod dokonał nowego podziału administracyjnego Kościoła luterańskiego na Łotwie na:

W dniu 13 października 2007 r. w przepełnionej po brzegi wiernymi ryskiej katedrze w czasie nabożeństwa eucharystycznego, ks. arcybiskup Janis Vanags w asyście arcybiskupa seniora Eriksa Mestersa oraz biskupów partnerskich Kościołów luterańskich i Kościołów, które podpisały deklarację w Porvoo (Finlandia) dokonał przez modlitwę do Ducha Świętego i włożenie zwyczajem apostolskim rąk na głowy biskupów - elektów konsekracji (poświecenia, wyświecenia) nowych biskupów diecezjalnych. Arcybiskup w czasie nabożeństwa wygłosił też kazanie. Nowe prawo kościelne pozostawia arcybiskupowi prawo dokonywania konsekracji biskupów, a wszystkim biskupom prawo dokonywania ordynacji księży i diakonów, oraz wprowadzania w urzędowanie dziekanów i proboszczów. Arcybiskup jest zwierzchnikiem całego Kościoła i swojej archidiecezji, oraz reprezentuje Kościół na zewnątrz, a obydwaj biskupi diecezjalni jako zwierzchnicy diecezji reprezentują diecezję wobec władz lokalnych. Obowiązkiem każdego z biskupów jest stanie na straży jedności Kościoła, oraz strzeżenia, aby w diecezji Słowo Boże było zwiastowane czysto i wiernie, a Sakramenty Święte udzielane zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chrystusa, oraz dokonywanie wizytacji na terenie diecezji.

W I Niedzielę Adwentu dnia 1.12.2007 r. odbył się ingres (objęcie) do katedry w Liepajas biskupa Pavilsa Bruversa, a w II Niedzielę Adwentu odbył się ingres biskupa Einarsa Alpe do katedry im. Marcina Lutra w Daugavpils. W obydwu uroczystościach wziął udział arcybiskup Janis Vanags, księża diecezjalni, goście ekumeniczni, oraz przedstawiciele władz państwowych.

Obecnie Kościół luterański na Łotwie w trzech diecezjach posiada 16 dekanatów, 296 parafii, 146 ordynowanych księży (mężczyzn, nie ma ordynacji kobiet), oraz 70 ewangelistów. Kościół wydając nową Agendę i Spiewnik dokonał znaczących zmian liturgicznych.

Życzymy naszym współwyznawcom na Łotwie rozwoju i Bożego błogosławieństwa.

(xjhg)

 

Wiecej;