Wyjazd do Gersheim 03.12-10.12.2011

Na zaproszenie dyrektora domu Spohnhaus pana Hansa Bolingera przyjechała do Gersheim 4 grudnia sześcioosobowa grupa młodzieży ewangelickiej z Parafii w Suwałkach oraz Pasymia i Mrągowa wraz z duszpasterzem oraz piętnastoosobowa katolicka grupa z Rzeszowa i młodzież niemiecka obu wyznań ze szkoły w St. Ingberg. W dniach 03-10 grudnia braliśmy po raz drugi udział w organizowanym przez Spohnshaus w Gersheim, tygodniu ekumeniczno-ekologicznym. Wyjazd był możliwy, dzięki dużemu wsparciu udzielonemu nam przez Diakonię KEA.

Przygoda nasza rozpoczęła się już w Olsztynie, skąd ruszyliśmy do Wrocławia. Dzięki gościnności gospodarzy PEA Opatrzności Bożej we Wrocławiu, mieliśmy gdzie zostawić bagaże i chwilę odpocząć po ośmiogodzinnej podróży. Szybko jednak ruszyliśmy "w miasto" z naszym przewodnikiem Krzyśkiem Heinrichem, by zobaczyć Wrocław, który na wszystkich wywarł ogromne wrażenie. W dalszą drogę ruszyliśmy razem z grupą z Rzeszowa. Po podróży, która dla niektórych z nas trwała ponad trzydzieści godzin, byliśmy już na miejscu, gotowi rozpocząć program.

Przez wszystkie dni projektu mieliśmy okazję poszerzać swoją wiedzę na temat ekologii i problemów, z którymi będzie musiała zmierzyć się Europa i Świat w najbliższym czasie, jak np. energia atomowa, czy też wycinanie lasów deszczowych. Wspólnie próbowaliśmy też znaleźć odpowiedź na pytania o naszą chrześcijańską odpowiedzialność za Boże stworzenie. Pomocnym w tym było spotkanie z politykiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, a także warsztaty prowadzone przez ks. Elsnera i i panią pastor Krebs. Spotkanie było także, a może przede wszystkim okazją, by lepiej się poznać i przezwyciężyć stereotypy. Wieczory integracyjne i zabawy, przeplatane były rozmowami na temat wyznań i różnic, które są pomiędzy nimi. Oprócz warsztatów program obejmował także zwiedzanie pobliskiego Saarbruecken i tamtejszego rynku świątecznego oraz wyjazd do Strassburga do Europarlamentu i katedry Notre Dame. Całość programu uwieńczona była wspólnym nabożeństwem ekumenicznym, którego program przygotowali wszyscy uczestnicy.

O tym ile wyjazd ten wniósł w nasze życie i ile dla nas znaczył, świadczyły łzy, które płynęły, gdy trzeba było się pożegnać. Na szczęście są już plany kolejnego spotkania.

Strona Diecezji Mazurskiej