Ekumeniczne nabożeństwo Słowa
w ewangelickim kościele w Giżycku

22 stycznia 2009 r. w Giżycku odbyły się w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ekumeniczne uroczystości związane z milenium męczeńskiej śmierci pierwszego misjonarza tych ziem - Brunona z Kwerfurtu.

Uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium św. Brunona w Giżycku mszą św., której przewodniczył Abp Wojciech Ziemba - Metropolita Warmiński. Słowo wprowadzające wygłosił Włodarz Diecezji Ełckiej - Bp Jerzy Mazur. Słowa pozdrowienia przekazał Bp Tadeusz Pikus - przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu przy Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Krystian Borkowski - Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku odczytał list z pozdrowieniami od Biskupa Janusza Jaguckiego. Kazanie wygłosił Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej - Bp Rudolf Bażanowski.

Wieczorem ekumeniczne nabożeństwo Słowa zgromadziło w ewangelickim kościele wielu dostojnych Gości i wiernych z różnych Kościołów z terenu Giżycka i okolic. Obecni byli między innymi z Kościoła Rzymsko-Katolickiego: Metropolita Warmiński - Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki - Abp Edward Ozorowski, który wygłosił kazanie, Biskup Ełcki - Bp Jerzy Mazur, Biskup Drohoczyński - Bp Antoni Dydycz, Przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu przy Konferencji Episkopatu Polski - Bp Tadeusz Pikus, który również tu wygłosił słowo pozdrowienia, Bp Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy z Łomży, Bp Tadeusz Zawistowski - biskup senior z Łomży, Bp Romuald Kamiński - biskup pomocniczy z Ełku oraz wielu kapłanów. Obecni byli duchowni z innych Kościołów: Prawosławnego, Greko-Katolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Adwentysów Dnia Siódmego. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych - między innymi: Wojewoda Podlaski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Przewodniczący Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrz Miasta Giżycka, Starosta Giżycka ...
Bp Rudolf Bażanowski powitał przybyłych na ekumeniczną modlitwę. Ks. Bogusław Juroszek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach przedstawił temat Tygodnia Modlitw: "Aby byli jedno w Twoim ręku" oraz temat dnia: "Chrześcijanie wobec choroby i cierpienia". Ks. Jerzy Fidura z Kościoła Rzymsko-Katolickiego omówił istotę nabożeństw ekumenicznych w nawiązaniu do 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. Liturgię prowadzili: Ks. Krystian Borkowski, ks. Marcin Pysz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu, a Słowo Boże czytali duchowni z różnych Kościołów. Modlitwę powszechną prowadzili konfirmanci i parafianie. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Giżycka pod kierownictwem Bogusława Macha. Na zakończenie błogosławieństwa udzielili wszyscy biskupi.