Nie żyje ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz 

Nie żyje ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz - długoletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie oraz kierownik katedry Starego Testamentu
w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ks. A. Tschirschnitz zmarł w szpitalu w Szczytnie 18 lipca, przed północą, po kilkumiesięcznej chorobie nowotworowej. Przeżył 63 lata.

Ks. Alfred Tschirschnitz urodził się 10 marca 1948r., w Warszawie. W latach 1967-72 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z dniem ordynacji, 3 grudnia 1972 został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. W marcu 1973 zawarł związek małżeński z Beatą z.d. Ryba. Z ich małżeństwa urodziło się czworo dzieci. W latach 1982 -  84 obsługiwał także parafię w Elblągu i stację kaznodziejską w Mikołajkach Pomorskich. W  styczniu 1984 r., po zdaniu
II egzaminu kościelnego "pro ministerio" został mianowany administratorem PEA w Ostródzie, gdzie w listopadzie tego roku Zgromadzenie Parafialne wybrało go na stanowisko proboszcza. W kwietniu 1991 r. Ks. Alfred Tschirschnitz został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie. Urząd ten piastował przez 20 lat, aż do śmierci.

W latach 1992 -1997 był członkiem Rady Diecezjalnej Diecezji Mazurskiej.

Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz był także wieloletnim wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i kierownikiem Katedry Starego Testamentu. Jest autorem książek -  "Dzieje ludów biblijnych" i "Kult Baala i Aszery w tekstach Starego Testamentu. Studium historyczno-Teologiczne" oraz szeregu publikacji
w Roczniku Teologicznym ChAT. Ponadto ks. A. Tschirschnitz dokonał tłumaczenia na język polski Księgi Psalmów  oraz innych ksiąg Starego Testamentu.

Pozostawił żonę, trzy córki, syna i dwoje wnucząt.

Termin i miejsce pogrzebu Zmarłego: w czwartek 21 lipca 2011 r. godz. 11 z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Szczytnie na cmentarz w Szczytnie.

BIK

 

Strona Diecezji Mazurskiej