Ks. Bogusław Juroszek - proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach

W niedzielę 12 lipca 2009 r. po nabożeństwie zgromadzenie parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach wybrało ks. Bogusława Juroszka na proboszcza.

Ksiądz Bogusław Juroszek od 1 stycznia 2008 roku jest duszpasterzem w Mikołajkach, gdzie przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego został przeniesieny z Cieszyna, aby tu przejąć Parafię po przejściu w stan spoczynku ks. Franciszka Czudka. Wnet pozyskał sobie serca Parafian z Mikołajek, czemu dało wyraz Zgromadzenie Parafialne wybierając Go na swego proboszcza.

Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa