Jubileusz 20-lecia poświęcenia i wybudowania kościoła w Rogu
- 11 października 2009 r. (8.10.1989r.)

 

11 października br. w Rogu odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem Bp Diecezji Mazurskiej ks. Rudolf Bażanowskiego , oraz ks. Waldemara Kurzawy z Działdowa i ks. Witolda Twardzika z Pasymia. Swoją obecnością zaszczycił również p. Erwin Kruk z małżonką , oraz liczne grono przyjaciół pamiętające październikowe dni sprzed 20 lat.

Inicjatorem budowy kościoła był śp. ks. Jerzy Otello, który od 1954 roku administrował parafią nidzicką. Dzięki wsparciu partnerów zagranicznych z Niemiec i Danii kościół został poświęcony 08 października 1989. Przed 20 laty w nabożeństwie uczestniczyli oprócz śp.ks. Jerzego Otello, Bp Kościoła Janusz Narzyński i śp.ks. senior diecezji mazurskiej Paweł Kubiczek , ks. Witold Twardzik, ks. Waldemar Kurzawa i katechetka Halina Płoszek.

 

Róg nigdy nie posiadał własnego kościoła. Do 1945 roku mieszkańcy uczestniczyli w nabożeństwach w sąsiedniej miejscowości. Dochodzili do Puchałowa, które leżało przy trakcie z Nidzicy do Wielbarka. Kościół został wybudowany po I wojnie i nazwano go Notkirche. W 1931 roku w Puchałowie zamieszkał na stałe ksiądz, który podlegał pod parafię macierzystą w Muszakach. Ostatnie nabożeństwo odbyło się w pośpiechu w styczniu 1945 roku . 18 stycznia kościół i wiele budynków z tej miejscowości zostały spalone przez wojska radzieckie. Resztę budynków rozebrano w 1953 roku zamieniając ten obszar na poligon wojskowy. Puchałowo wraz z 8 innymi miejscowościami zniknęło z powierzchni ziemi. Do dzisiaj pośród lasów można znaleźć pozostałości fundamentów i dziko rosnących drzew owocowych. Mieszkańcy Rogu pozbawieni kościoła zmuszeni byli do pokonywania wielu kilometrów w celu uczestniczenia w życiu kościelnym. Najstarsi mieszkańcy Rogu byli konfirmowani w latach 1950, 1951 w Nowym Dworze oddalonym o 20 km. W zbiorach parafialnych zachowane są zdjęcia z tych konfirmacji, które udzielał śp. ks. Otton Wittenberg. Był on proboszczem w Pasymiu oddalonym o 45 km. Później mieszkańcy Rogu dojeżdżali do Wielbarka, którym administrował od 1957 roku śp. ks. Henryk Ćmok. Tak było do roku 1967, w którym po raz pierwszy odprawiano nabożeństwo domowe w Rogu. Początkowo w domu rodziny Niewisk, później od 1971 u rodziny Filip, a od 1986 do wybudowania kościoła w domu rodziny Pańkowskich. Oni byli fundatorami terenu, na którym został postawiony kościół Łaski Bożej.

 

Jubileuszowe nabożeństwo poprowadził obecny proboszcz nidzicki ks. Roland Zagóra, który administruje parafią od 1995 roku. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w rozstawionych namiotach wojskowych chroniących od kaprysów pogody. Miejscowa społeczność ewangelicka składa się zaledwie z kilku rodzin. Osobliwością jednak tego miejsca jest fakt, że stanowiąc mały procent mieszkańców posiadają własny cmentarz i piękny kościół. Od wielu lat są z tego dumni i teraz dali tego dowód przyjmując tak wielką ilość gości z różnych stron południowych Mazur.

 

W 1999 roku odbyło się tutaj również wyjątkowe nabożeństwo. Po 11 miesiącach od tragedii spalenia się domu i 2-ga dzieci odbudowano nową siedzibę dla rodziny Dudek . Na zakończenie tej budowy zjechało się wiele ludzi i zaintonowano w kościele pieśń pochwalną. Rodzina znów miała swój dom, w którym odbywają się do dzisiaj lekcje religii.

Jubileusz 20-lecia zakończył się późnym wieczorem, którego temperatura coraz dotkliwiej dawała się we znaki. Była to zapowiedź pierwszych przymrozków.

Ks. Roland Zagóra