Wystawa zdjęć konfirmacyjnych
z okazji 60-lecia nowej siedziby
Parafii Ewangelickiej w Nidzicy

Nową datą związaną z życiem Ewangelików nidzickich stał się rok 1948. Wtedy ojciec obecnego Bp Kościoła, ks. Alfred Jagucki podpisał umowę przyjęcia dawnej parafii rzymsko-katolickiej. Była to jedyna umowa podpisana bez wzajemnych roszczeń. Trzeba jednak dodać, że był to jedyny kościół przekazany Ewangelikom w całym powiecie nidzickim. Już w następnym roku 1949 ówczesny administrator parafii ks. Eugeniusz Jungto konfirmował prawie 100 osób. 10 kwietnia przystąpiło 57osób, a 03 lipca 39 osób. Nigdy później w historii tej parafii nie przystąpiło tak liczne grono konfirmantów.

Ewangelicy otrzymali ten kościół wraz z budynkami parafialnymi zamiast odebranego w 1945 roku Kościoła Miejskiego. Zlokalizowany w centrum miasta służył lokalnej społeczności ponad 400 lat . W roku 1524 kroniki nidzickie odnotowują zamieszki w mieście związane z nową formą odprawianych nabożeństw. Znane pod nazwą "deutsche messe" wywołały tak wielkie zamieszanie, że dotychczasowy ksiądź Piotr Jummer próbował sprzeciwić się nowym oczekiwaniom w mieście. Nic jednak to nie dało, bo Nidzica wymieniana jest jako jedna z trzech miast przyjmujących nowinki reformacyjne przed oficjalną sekularyzacją Prus. Już w 1527 mieszkał tutaj na stałe ksiądz ewangelicki. Pierwszym wymienionym z imienia jest ks. Bartłomiej Tschepius służący w Nidzicy od 1542 roku.

Związki Nidzicy z treściami reformacyjnymi są warte odnotowania i podkreślenia w tym roku, gdyż w 1529 w Spirze po raz pierwszy nazwano ten ruch reformacyjny - protestanckim. Na sejmie trwającym od 15 marca do końca kwietnia 1529 roku cesarz oczekiwał zakończenia religijnego zamętu. Wtedy doszło do sprzeciwu wobec likwidacji wszystkich oznak nowego życia religijnego w księstwach niemieckich. Wbrew oczekiwaniom cesarza zupełnie inne świadectwo złożyli książę z Saksonii, Hesji, Brandenburgi , oraz liczne stany miast rzeszy reprezentowane przez przedstawiciela ze Strassburga. Powszechnie ten sprzeciw wobec zakazu cesarskiego uznaje się za początek protestantyzmu w Europie.

Te dwa powody stały się okazją do uczczenia w szczególny sposób rozpoczętej przecież i trwającej dekady przygotowań do jubileuszu 500-lecia Reformacji Kościoła Zachodniego. W szczególności 60 -rocznica pierwszej Konfirmacji pod zamkiem w Nidzicy pozwoliła stworzyć wystawę niespotykaną. Przygotowania do niej trwały prawie dwa lata i nadal jest dużo do uzupełnienia. Brak dokumentacji i zapisów w księgach parafialnych dotyczących kolejnych roczników konfirmantów nie ułatwił zadania. Wystawa była opracowywana w oparciu o relacje i wspomnienia, które często ocierały się o sprzeczne informacje. W efekcie tego najbardziej dokładne zestawienia zdjęć można zobaczyć od początku lat 70-tych minionego wieku. Poprzednie lata obarczone są dużymi lukami w dokumentacji zdjęciowej. W miejsce brakujących zdjęć z lat 1950, 1951, 1952 można zobaczyć konfirmacje z Nowego Dworu. Kościół ten został później spalony i przez wiele lat stał pusty . Wykupiony przez katolików został na nowo odbudowany i wyremontowany. Dzisiaj wygląda podobnie jak na zachowanych przez nas zdjęciach. Z lat 50-tych brakuje również rocznika 1954, czyli roku objęcia służby duszpasterskiej w Nidzicy przez ks. Jerzego Otello. Był to rok, w którym na 2 miesiące przyszedł do Nidzicy student teol. Ryszard Małłek w miejsce odchodzącego ks. Eugeniusza Jungto. Brakuje również wiele zdjęć z lat 1960, 1961, 1962, 1964, 1966. Lata 80-te i 90-te są prawie kompletne. Poszukujemy jednak nadal oprócz wymienionych również rocznik 1982.

Wystawa pozwala przyjrzeć się wielu księżom mazurskim, którzy w różnym okresie związani byli z życiem parafii nidzickiej. Począwszy od ks. Eugeniusza Jungto, ks. Ottona Witennberga, czy Bp Kotuli wizytującego parafie w 1956 roku. Można zobaczyć księży: Krzywonia i Steinhagena, którzy w tej parafii poznali swoje wybranki serca. Dalej poznać 2 katechetki nidzickie panią Radacz i pochodzącą z Frąknowa obecną wdowę po śp. ks. Ryszardzie Pitruskim. Przyjaciół śp. ks. Jerzego Otello w osobach seniora Diecezji Mazurskiej śp. ks. Pawła Kubiczka, czy często widzianego na zdjęciach z lat 60-tych śp. ks. Henryka Ćmoka. Wikariuszy tej parafii ks. Waldemara Kurzawę, ks. Zdzisława Sztwiertnię, śp. ks. Erwina Miklera. Naszego sąsiada ks. Witolda Twardzika, czy ostatnią konfirmację ks. Ryszard Otello , który zginął w wypadku samochodowym . W ubiegłym roku obchodziliśmy 30 rocznicę jego tragicznej śmierci. Najmłodsze zdjęcia dotyczą mojego poprzednika w latach 1992-1995 ks. Władysława Wantuloka, z którym przez 3 lata razem pełniliśmy służbę na południu Polski w Jaworzu. Od 1999 roku wystawa jest uzupełniana zdjęciami dokumentującymi złote i diamentowe konfirmacje, które organizowane są co 2 lata.

Pozostało 8 lat do obchodów 500 -lecia Reformacji. Jest to pierwsza wystawa obejmująca cały okres powojennego życia nidzickiej parafii. Traktuje wybiórczo jeden z jej przejawów . Wpisuję się jednak w propozycję różnych ofert związanych z dekadą Lutra. Cieszę się, że udało się ją otworzyć 31 października 2009 roku.

Ks. Roland Zagóra