Zbliżają się wybory nowego biskupa Diecezji Mazurskiej

25 listopada 2017 r. Synod Diecezji Mazurskiej wybierze nowego biskupa diecezjalnego Diecezji Mazurskiej.

Dotychczasowy zwierzchnik Diecezji Mazurskiej i zarazem proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie przechodzi w stan spoczynku.

Konsystorz KEA nie przedłużył okresu czynnej służby dotychczasowemu proboszczowi i zarazem biskupowi diecezjalnemu.