Ksiądz Wojciech Płoszek proboszczem Parafii EA w Ostródzie

Dnia 24 lipca 2016 r. Zgromadzenie Pararfialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie jednogłośnie wybrało ks. Wojciecha Płoszka na stanowisko proboszcza.

Ks. Wojciech Płoszek urodził się w 1985 r. Bydgoszczy, ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ordynowany był 25 kwietnia 2010 r. w Poznaniu, gdzie był wikariuszem do 2013 r. Od czerwca 2013 r. został przez Konsystorz skierowany jako wikariusz do PEA w Ostródzie, a od 2015 r. był jej proboszczem-administratorem.

Niech Pan Kościoła błogosławi służbę nowego Proboszcza PEA w Ostródzie.